2024

Inschrijfformulier voor MFK Kampeerweekend 2024

Het MFK opent op vrijdag 6 september om 19:30 uur en
sluit op zondag 8 september om 12:00 uur.
Het MFK team is aanwezig van woensdag 4 september
tot en met zondag 8 september
De inschrijving voor het MFK sluit op 1 augustus.


U kunt dit formulier on-line invullen en vervolgens verzenden. U ontvangt een kopie per E-mail.
U kunt het formulier ook afdrukken en met de hand invullen. U kunt het dan per post opsturen of er een PDF van maken en die per email opsturen. Klik hier of op de knop AFDRUKKEN om het af te drukken.

1. Algemeen

A. Gegevens inschrijver

naam, voorletters

adres + huisnummer

postcode + woonplaats

telefoonnummer mobiel en thuis (vast)

thuis:

e-mailadres

naam en nummer loge

Volgens de administratie heeft u tot en met afgelopen jaar niet eerder deelgenomen.

Heeft u opmerkingen/aanvulling?


B. Deelnemers aan MFK

B.1 Equipe (inschrijver en partner)

Als daggast  

achternaam

roepnaam

geboorte- datum

aankomst op

vertrek op

1.

2.

B.2 Deelnemende (klein)kinderen

achternaam

roepnaam

leeftijd

aankomst op

vertrek op

aantal nachten

3.

jaar

4.

jaar

5.

jaar

6.

jaar

B.2 Totaal overnachtingen (klein)kinderen

B.3 Tijd van aankomst van het equipe


C. Honden

aantal: (max. 2)

totaal aantal hondovernachtingen:


D. Speciale voedingswensen m.b.t. het diner op de zaterdagavond:

naam:

voedingswensen:

naam:

voedingswensen:


E. Bijzondere kwaliteiten/beroepsvaardigheden:

naam en gegevens:

naam en gegevens:

In het bijzonder zouden wij willen weten of er onder de deelnemers iemand is met een geldig BHV/EHBO diploma?

2. Auto en kampeermiddel equipe

F. Equipe komt met:

kenteken

lengte

auto

tent

meter (lengte)

caravan of vouwwagen

meter (incl. dissel)

camper of kampeerbus

meter


G. Assistentie / wensen:

Heeft u hulp nodig bij het plaatsen/opzetten van uw kampeermiddel?

Nee Ja

Heeft u bijzondere wensen voor uw kampeerplaats
(het MFK-team probeert deze te honoreren):

3. Berekening deelnamekosten

H. Kosten van (eventueel) voor-, hoofd- en nakamp (incl. programma)

bedrag per eenheid

bedrag totaal

H.1 Deelnamekosten equipe (=inschrijver en partner)

Voor- en/of nakamp (indien van toepassing):

 •     overnachting(en) equipe kamperend

€ 0.00 p.n.

€  

 • of overnachting(en) 1 persoon kamperend

€ 0.00 p.n.

€  

 • of overnachting(en) equipe hurend

€ 0.00 p.n.

€  

 • of overnachting(en) 1 persoon hurend

€ 0.00 p.n.

€  

Hoofdkamp (vrijdag 6 september tot zondag 8 september):

 • equipe van 2 personen (inclusief programma hoofdkamp)

€ 60.00

€  

 • of equipe van 1 persoon (inclusief programma hoofdkamp)

€ 30.00

€  

 • of equipe van 2 personen (inclusief programma) hurend

€ 60.00

€  

 • of equipe van 1 persoon (inclusief programma) hurend

€ 30.00

€  

 • of equipe van 2 personen (inclusief diner) daggast

€ 46.00

€  

 • of equipe van 1 persoon (inclusief diner) daggast

€ 23.00

€  

H.2 Deelnamekosten (klein)kinderen (programma en overnachtingen)

 • aantal personen (0-3 jr)

gratis

 • aantal personen (4-12 jr) hoofdkamp:

€ 10.00 p.p.

€  

aantal overnachtingen (4-12 jr):

€ 0.00 p.p.p.n.

€  

 • of aantal personen (4-12 jr) hoofdkamp niet-kamperend:

€ 10.00 p.p.

€  

 • aantal personen (≥13 jr) hoofdkamp:

€ 15.00 p.p.

€  

aantal overnachtingen (≥13 jr):

€ 0.00 p.p.p.n.

€  

 • of aantal personen (≥13 jr) hoofdkamp niet-kamperend:

€ 15.00 p.p.

€  

H.3 Verblijfkosten honden

 • aantal hondovernachtingen (zie C.):

€ 0.00 p.h.p.n.

€  

H.4 Bij betaling voor 1 juli, ‘early-bird korting’:

-€ 0.00

-€  

H. Totaal

€  


I. Excursies/activiteiten
(op zaterdag 7 september)

voorkeur

aantal personen

alleen keuze 1

bedrag

totaal bedrag

1

2

3

4

1

Stadswandeling Alkmaar (eigen gids)

€ 0.00 p.p.

€  

2

Duinwandeling (eigen begeleiding)

€ 0.00 p.p.

€  

3

€ p.p.

€  

4

€ p.p.

€  

4

€ p.p.

€  

4

€ p.p.

€  

I. Totaal

€  


J. Totale kosten MFK (optelling van H. Totaal + I. Totaal)

€  

    

 

4. Tenslotte

Restitutievoorwaarden

Voor restitutie van reeds betaalde deelnamekosten gelden de volgende regels:

 • afmelding vóór 1 augustus: 75% retour;
 • afmelding na 1 augustus en vóór 15 augustus: 50% retour;
 • afmelding na 15 augustus of niet verschijnen: geen restitutie.

N.B. U kunt overwegen een annuleringsverzekering af te sluiten.

Inschrijving en betaling
Het bedrag bij ‘J. Totale kosten MFK’ vóór 1 juli overmaken op rekening
NL52 INGB 0004 2992 88 ten name van Stichting Maconniek Familiekamp,
onder vermelding van MFK (betaling maakt uw inschrijving definitief).
N.B. Bij betaling vóór 1 juli geldt de earlybird korting (€ 15,00).
Attentie: De kampeerplek of het huisje boekt u zelf rechtstreeks bij de camping De Kolibrie. Vermeld steeds dat u voor het MFK komt.

Gegevens deelnemers
De gegevens van dit formulier worden opgenomen in de database van het MFK, volgens de AVG regeling. Een deelnemerslijst met naam en contact gegevens wordt gedeeld met de deelnemers.
Door inschrijving bevestigt u hiermee akkoord te gaan voor uzelf en uw gehele equipe.

Aansprakelijkheid
Het MFK-team en de daarvoor optredende personen zijn nimmer aansprakelijk en nemen geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de gevolgen van eventuele onjuistheden en/of schade die uit de gegeven aanwijzingen kunnen voortvloeien.
Bij verhindering van deelname aan het MFK op het laatste moment blijven de aangegane betalingsverplichtingen aan het MFK van kracht en dient de persoonlijke annuleringsverzekering te worden aangesproken.

Materiaal
Wij gaan ervan uit dat alle deelnemers met goed en betrouwbaar materieel aan het kampeerweekend deelnemen. Wij wensen U een geweldig en gezellig kampeerweekend toe.

Insturen
U kunt het formulier na volledig invullen insturen door op Verzenden te klikken. U ontvangt zelf een kopie per mail.
U heeft het formulier op papier met de hand ingevuld? Stuur het formulier per post aan:
Bob Scholten, Felix Timmermanslaan 6, 1422 GS Uithoorn
U krijgt een ontvangstbevestiging van het inschrijfformulier per mail (vermeld dit!). Deelname is pas definitief als de betaling is ontvangen.